VISSZAJELZÉSEKTÉRKÉP
Település:
Helyrajzi szám:
Közterület neve:
Közterület jellege:
Házszám:


TOVÁBBI HÍREK
|  Főmenü  |  PROJEKTEK  |  Lakosság életminőségének javítása, közösségi élet fellendítése  |  Forráskúti Alapfokú Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése (DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0019)
Nyomtatható verzió
Iskolafejlesztés- A Forráskúti Általános Iskola megújulása

2008.12.04.

Operatív Program keretein belül az általános iskola épületének megújítására.A kétfordulós pályázatot az önkormányzat elnyerte, és 200 millió forint támogatási összeghez jutott, melyhez az önkormányzat közel 15, az Önkormányzati Minisztérium összeghez jutott, melyhez az önkormányzat közel 15, az Önkormányzati Minisztérium.

A pályázatban Közreműködő Szervezet a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Szegedi Területi Iroda (6722 Szeged, Gogol u. 3.)

A pályázat keretei között az iskola épületének teljes felújítása megtörténik a teljes körű fizikai (mozgássérültek számára) és info-kommunikációs (látás- és hallássérültek számára) akadálymentesítés és új csoportszobák kialakítása.Hőtechnikai korszerűsítés céljából nyílászáró korszerűsítés valósul meg költséghatékony, természetes anyagokat előnyben részesítő, a meglévő nyílászárókat hasznosító „tokba-tok” technológiával.

A projekt elsődleges célja egy új sportcsarnok létesítése a régi, egészségre káros, életveszélyes állapotú tornaterem helyett.

A projekt keretei között oktatási célokat is szolgáló fásítás és zöldterület rehabilitáció,egyéni képességfejlesztést lehetővé tevő egyéni fejlesztő kialakítása, valamint az alapkomptenciák és ismeretek megszerzését, a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztését támogató eszközök beszerzése.

Dr. Dobó István projektmenedzser

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009.05.06.

A Dél-alföldi Operatív Program keretei között, 200 millió Ft európai uniós támogatással, várhatón 7 millió Ft-ot meghaladó – az időközbeni ÁFA emelkedés hatásáramegnövekedetett költségeket mérséklendő – kompenzációval, 14.677.237 Ft hazai önerő kiegészítő forrással és közel 15 millió Ft saját erő előteremtésével újult meg és bővült tornateremmel az általános iskola Forráskúton. A projekt lebonyolításában közreműködő szervezeta VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodája.

Forráskút Község Önkormányzata a pályázatot még 2008-ban adta be. 2010. szeptemberében a forráskúti gyerekek már egy megújult, korszerű, teljes körűen akadálymentesített iskolában kezdhetik meg az évet, valamint birtokba vehetik az új, minden igényt kielégítő sportcsarnokot is.

Dr. Dobó István projektmenedzser

-------------------------------------------------------------------------------------------

Forráskúti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Infrastruktúrális fejlesztése

2010.08.30.

Ünnepélyes átadó rendezvény Forráskúton

A Dél-alföldi Operatív Program keretei között, 200 millió Ft európai uniós támogatással újult meg és bővült tornateremmel az általános iskola Forráskúton. A projekt lebonyolításában közreműködő szervezet a VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodája.

A rendezvény megnyitásaként Fodor Imre Polgármester Úr köszöntő beszédében ismertette a projekt életútját és köszönetet mondott a projekt megvalósításban részt vevő személyeknek. Ezt követően Forráskút lengyelországi testvértelepülésének polgármestere méltatta elismerő szavakkal a megújult iskolát és a tornatermet. Az ünnepélyes átadás előtt Nógrádi Zoltán országgyűlési képviselő beszédében örömét fejezte ki, hogy a projekt megvalósítása révén bebizonyosodott, hogy nem döntött rosszul Forráskút, amikor a Mórahalmi Kistérséghez való tartozás mellett tette le a voksát. Az ünnepséget az iskolások Gergely-járást felelevenítő előadása zárta, mely minden résztvevőnek őszinte örömöt csalt az arcára. Az ünnepélyes szalag-átvágást követően minden érdeklődőnek lehetősége nyílt a megszépült, a XXI. század követelményeit maradéktalanul kielégítő iskolaépület és a számtalan sport- és szabadidős lehetőséget biztosító, 480 m2-es, új tornaterem megtekintésére.

Forráskút Község Önkormányzata és Fodor Imre Polgármester Úr ezúton is köszönetét kívánja kifejezni a falu minden lakosának, és elsősorban az iskolában tanuló gyermekek szüleinek, valamint az iskola minden dolgozójának, akik az építkezéssel járó kellemetlenségeket megértéssel fogadták.

Dr. Dobó István projektmenedzser

Képek az átadásról:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

A projekt zárása

2010.09.30.

A Dél-alföldi Operatív Program keretei között, 200 millió Ft európai uniós támogatással újult meg és bővült tornateremmel az általános iskola Forráskúton. A projekt lebonyolításában közreműködő szervezet a VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodája.

A támogatást Forráskút Község Önkormányzata nyerte. A beruházás megvalósítása – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – 2009. augusztusban vette kezdetét és egy év elteltével kerülhetett sor a műszaki átadás-átvételre, majd 2010. augusztus 28-án az átadó ünnepségre.

Jelenleg a projekt szakmai és pénzügyi zárása zajlik. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződésben rögzített szabályok szerint úgynevezett záró projekt előrehaladási jelentést (ZPEJ) és záró kifizetési kérelmet készít. Ezen dokumentációk támasztják alá a projekt pályázatban vállaltak szerinti megvalósulását, és ez alapján végzi el a Közreműködő Szervezet a menedzseri, ellenőrzési feladatát. A projekt zárására a pályázat során elkészített, és a Támogatási Szerződés mellékletét képező pénzügyi táblázatok, fizetési ütemezések, cselekvéséi tervek teljes összhangja kell hogy megvalósuljon a több száz oldalnyi vonatkozó szabályok figyelembevételével.

Forráskút Község Önkormányzata, Fodor Imre Polgármester Úr, és projekt menedzselését ellátó Homokháti Kistérség Többcélú Társulása köszönetét fejezi ki a projekt megvalósításban résztvevő minden érintettnek, az építkezés során a nehézségeket megértően fogadó tantestületnek, diákoknak és azok szüleinek.

Dr. Dobó István projektmenedzser

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Képek a beruházásról

MN